Vitami/Mineral test

Vitamin og Mineral Test

Diagnose Mineraler

Vitaminer og Mineraler er viktig næringsstoff for kroppen din. Men hvordan vet du om du har mangler?

Hvilke vitaminer og mineraler trenger vi ?

Alle trenger ikke det samme. Behovet vil henge sammen med alder, kjønn, fysisk og psykisk aktivitetsnivå osv. Dessuten vil du ha andre behov hvis du f.eks. er gravid, Slanker deg, Stresser eller røyker osv.

Fettløselige vitaminer er A, D, E og K-vitaminer. Overskuddet av disse lagres i kroppen, og du skal være mer forsiktig med hvor mye du inntar, og om du inntar det i utgangspunktet.

Vannløselige vitaminer er B og C-vitaminer. Disse lagres ikke i kroppen, og er stoffer som skilles raskt ut. Faren for overdosering er derfor svært lav.

Mangler av vitaminer og mineraler fører til at kroppen utvikler sykdom, for at vi skal bli friske må vi derfor alltid gjenopprette vitamin og mineralmanglene. Det er ikke nok å ta en Multivitamintablett da de ikke er tilpasset alle disse behovene.

Vitaminer og mineraler blir i dag stadig mer brukt i behandlingen av langvarige kroniske sykdommer, og gis ofte som støttebehandling i kombinasjon med vanlig skolemedisinsk behandling.

Sjekk om du trenger vitaminer mineraler

Hos alternativdoktoren kan du nå sjekke hvilke vitaminer og mineraler du mangler via Internett med en alternativ vitamin/mineral test og forebygge mange av sykdommene som skyldes vitamin og mineral mangler. Alternativdoktoren har mange års erfaring med test via Internett.

Hvorfor aura diagnose og ikke blodprøve eller urinprøve ?

Måling av vitamin og mineral balansen skjer med hjelp av aura diagnose og du får svaret tilbake på E-post eller brev med hvilke vitaminer og mineraler du mangler, hvor mye du mangler, og hvordan du skal gjøre for å få tilbake vitamin og mineralbalansen din, (enklere kan det ikke bli).

  • Aura er et lagringsmedium og auradiagnose gir informasjon om hele kroppens tilstand og viser kroppens Vitamin og mineralinnhold.
  • En blodprøve gir deg kun informasjon om Vitamin og mineralnivået på akkurat det tidspunktet / den dagen prøven tas. Hvis du f eks har spist banan før blodprøven kan denne vise høyt kaliumnivå, selv om du i virkeligheten kanskje har underskudd på kalium.
  • En urinprøve viser hvilke mineraler og hvor mye som er blitt skilt ut av kroppen, ikke hva kroppens vitamin eller mineralinnhold er.

Hvem bør måle vitamin og mineralmangelen ?

Folk i alle aldre, fra babyer til pensjonister, personer som har det dårlig uten at de har en forklaring på hvorfor, eller hvis en behandling ikke gir det ønskede resultat. Toppidrettsfolk, mennesker som konstant må prestere og er avhengige av at kroppen fungerer optimalt. Hvis du er overvektig og ikke klarer å slanke deg, i forebyggende øyemed før eventuelle sykdommer dukker opp.

Hvordan skjer målingen?

En av fordelene med auradiagnose er at auradiagnosen kan utføres på avstand uten at klienten selv trenger å være til stede, du sliper også å prøve deg fram med forskjellige behandlinger, og du slipper å sitte i Kø på venteværelse, samtidig som du sparer både tid og penger på en mer sikker og effektiv behandling.

Først går du til Nettbutikken og bestiller en Auradiagnose. Etter at jeg har mottatt betaling for din bestilling utføres målingen, og du mottar på din E-post eller via brev resultatet av målingen. Du leser igjennom resultatet og tar kontakt med meg på telefon for en gjennomgang av resultatet og eventuelt andre spørsmål som du lurer på.

Om Behandlings reaksjoner

Når en starter med alternativbehandling, settes en rekke prosesser igang i kroppen vår. Behandlingens mål er å rette opp de grunnleggende årsakene til dine plager, sykdommer og å stimulerer til økt fysisk og psykisk kapasitet slik at dine egne selvhelbredende krefter blir igangsatt til å gjenopprette den naturlige balanse. Dette er i seg selv energikrevende og vi blir ofte trette, og i noen tilfeller kan vi også oppleve en forbigående forverring av symptomene vi behandler. Eks. kan være svettetokter, kvalme, utrensking, lett depresjon o.s.v. Dette er naturlige konsekvenser av at de aktuelle organer blir aktivert. Det er derfor viktig at en ikke avslutter behandlingen på dette tidspunkt men tar kontakt med Alternativdoktoren vist en er i tvil.

For mer informasjon ring mobil: 901 60 422

Relaterte innlegg