Alternativ Helsesjekk

Alternativ Helsesjekk

Alternativ helsesjekk er et alternativ til blodprøve, urinprøve, hårmineral-analyse m.mer. Den baserer seg på auradiagnose. Med en alternativ helsesjekk sjekker jeg hva som er årsaken til dine ubalanser.

Hva er auradiagnose

Alternativ helsesjekk

Alternativ helsesjekk er en metode til å teste og finne årsaken til en persons helseplager i kroppen med. Den baserer seg på kroppens aura dvs. den utstråling av elektromagnetiske bølger som alt liv utstråler. Det er et område som verken fysiske instrumenter, kjemiske analyser eller mikroskopi når opp til. Det er en metode som representerer en utvidelse av vår virkelighets erkjennelse til ett høyere plan. Auradiagnose er kanskje den beste metoden som finnes i dag til å teste en persons ubalanser i kroppen.

Hvordan foregår alternativ helsesjekk ?

I auraen registres alt som skjer med kroppen, og hele kroppens tilstand kan måles ut i fra auraens utstråling.

Personen som skal måles trenger ikke være ti...

Read More