Mage og Tarm – Hjelp med alternativ medisin

Mage og Tarm – Hjelp med alternativ medisin

Mage og Tarm – Hjelp med alternativ medisin. Få hjelp med naturmedisin for de fleste mage og tarmproblemer: Luft i magen, Oppblåst mage, Diare, Løs mage, Forstoppelse, Irritabel tarm, Candida sopp overvekst, Matintoleranse, Magesmerter, Cøliaki, Crohns sykdom m.mer.

Ingen andre plasser i kroppen er så mange av kroppens prosesser og organer involvert som i mage og tarmsystemet. Svært mange mennesker går i kortere eller lengre tid med mageproblemer som det ofte er enkelt å få en bedring på. På Norske apotek er middler for mageproblemer de mest solgte produktene. Over 100.000 nordmenn kjøper jevnlig legemidler for å lindre mage og tarmproblemer.

Ingen andre plasser i kroppen er så mange av kroppens prosesser og organer involvert som i mage og tarmsystemet.Det mange ikke er klar over er at mage og tarm samtidig også er kroppens eget språk til å gi beskjed om at noe er galt i kroppen din, magen fungerer som et barometer på din helsetilstand. Nesten alle organer er på en eller annen måte involvert i mage og tarmsystemet ditt. Går en lenge med mageproblemer risikerer man å utvikle mer alvorlige sykdommer. Hos alternativdoktoren kan du få hjelp med holistisk naturmedisin til å snu og rette opp ubalansene som er åraken til dine mage og tarmproblemer slik at du kan bli frisk.Ingen andre plasser i kroppen er så mange av kroppens prosesser og organer involvert som i mage og tarmsystemet.Det mange ikke er klar over er at mageproblemer samtidig også er kroppens eget språk til å gi beskjed om at noe er galt i kroppen din, magen fungerer som et barometer på din helsetilstand. Nesten alle organer er på en eller annen måte involvert i mage og tarmsystemet ditt

Målet med behandlingen

Målet med behandlingen er å stimulerer kroppens egne selvhelbredende krefter til å gjenopprette den naturlige balanse i de organer og prosesser som er årsaken. Man forsøker å tilstrebe et aktivt behandlingsregime , det vil si at pasienten selv har ansvaret for behandlingen og de tiltakene som gjøres, mens behandleren sees på som en rådgiver i prosessen. Dette forutsetter at pasienten setter seg inn i hva som skal gjøres og hvorfor. Noe som også medfører at behandleren må bruke en del tid og ressurser på å formidle kunnskap. Det brukes kun naturlige tiltak basert på naturmedisin. Det vil si, tilskudd av naturlige næringsmidler , mineraler, vitaminre, homeopati, urter ol.  

Luft i magen og oppblåst mage

Ingen andre plasser i kroppen er så mange av kroppens prosesser og organer involvert som i mage og tarmsystemet.Det er ikke uvanlig å ha luft i magen en gang i blant, men har man mye luft i magen ofte eller hver dag, så er det som oftes symptomer på at det er noe galt i fordøyelses-systemet ditt som er årsaken til dette og da kan du bruke Holistisk natur medisin behandling til å rette opp dette slik at det ikke går utover livskvaliteten din. Mange mennesker sliter med mye luft i magen, og på norske apotek er middler for mageproblemer de mest solgte produktene.

Ingen annen plass i kroppen kan årsakene være flere til alvorlige sykdommer, ubalanser og problemer enn i fordøyelsen.

Diare og Løs mage

Diare og Løs mage går som oftest over av seg selv etter noen dager og kan skyldes at man har fått i seg bakterier, virus eller parasitter via fordervet mat, forurenset vann eller verste fall dårlig hygiene. Når man er i utlandet kan en fremmed bakteriekultur også gi diaré og løs mage eller som en bivirkning ved bruk av antibiotika og andre medikamenter. Over 100.000 nordmenn kjøper jevnlig legemidler for å lindre enten diare og løs mage.

Opplever man derimot diaré og løs mage ofte kan dette være symptomer på at noe er galt i fordøyelses-systemet ditt, noe som straks er mer alvorlig

Det kan være ubalanse i Milt, betennelse i Bukspyttkjertel, kronisk betennelses-sykdom i tarmen, irritabel tarm, spredning av candida sopp m.mer og da kan du få hjelp med holistisk naturmedisi til rette opp disse ubalansene som kan være årsaken til diare og løs mage slik at du får en bedre livskvalitet.Ingen andre plasser i kroppen er så mange av kroppens prosesser og organer involvert som i mage og tarmsystemet.Det kan være ubalanse i Milt, betennelse i Bukspyttkjertel, kronisk betennelses-sykdom i tarmen, irritabel tarm, spredning av candida sopp m.mer og da kan du få hjelp med holistisk naturmedisi til rette opp disse ubalansene som kan være årsaken til diare og løs mage slik at du får en bedre livskvalitet.

Forstoppelse-treg mage.

Årsaken til forstoppelse kan være svært mange forskjellige, Forstoppelse skyldes i de fleste tilfeller nedbrutt bakteriekultur i tarmen foruten kan det i tillegg være  ubalanse i bukspyttkjertel og milt, bruk av medikamenter, kraftig smertestillende og andre medisiner. Spredning av candida sopp, bakterier, virus i tarm eller organer, allergi m.mer. Forstoppelse er også assosiert med en del andre plager som fibromyalgi og ME . Man ser også høyere forekomst av forstoppelse hos de med cøliaki.

Irritabel tarm (ibs)

Irritabel tarm syndrom er en fellesbetegnelse for flere plager som har med tarm og fordøyelse å gjøre. Det er en av de vanligste årsakene til konsultasjoner hos legen, og det er estimert at mellom 9-23% av befolkningen er rammet.

Årsaken til Irritabel tarm syndrom involverer i de fleste tillfeller ubalanse i bukspttkjertel og milt i tillegg kan det være nedbrutt bakterikultur i tarmen. Spredning av candida sopp, bakterier, virus i tarm eller organer, allergi m.mer. Tilstanden er også assosiert med en del andre plager som fibromyalgi og ME . Man ser også høyere forekomst av Irritabel tarm hos de med cøliaki.

Ta gjerne kontakt på tlf: 90 16 04 22 for mer informajson eller bestill holistisk behandling med naturmedisin i vår nettbuttikk

Innlegg om mage og Tarm