diaré og løs mage

Diare og Løs mage

Les mer om hvordan du kan få hjelp med alternativ medisin til å bli kvitt diaré og løs mage. Du får oppfølging og veiledning på telefon med hva du skal gjøre.

Hva er diaré ?

Diare Løs mage. Diaré går som oftest over av seg selv etter noen dager og kan skyldes at man har fått i seg bakterier, virus eller parasitter via fordervet mat, forurenset vann eller verste fall dårlig hygiene. Når man er i utlandet kan en fremmed bakteriekultur også gi diaré og løs mage eller som en bivirkning ved bruk av antibiotika og andre medikamenter.

Væsketap og dehydrering er det farligste ved diaré og kan i verste fall være dødelig. Svært kraftig diaré kan nedsette effekten av visse medisiner – et typisk eksempel er redusert effekt av p-piller. Det finnes to typer diaré:

 • Akutt infeksiøs diaré som ofte skyldes infeksjon i tarmen med virus eller bakterier
 • Kronisk diare, som vedvarer over tid og har andre årsaker enn bakterier og virus

Over 100.000 nordmenn kjøper jevnlig legemidler for å lindre enten diare og løs mage.

Behandling med alternativ medisin

For at du skal kunne lykkes med å snu og rette opp balansen i tarmen og de organene som er årsaken til diaré og løs mage må en først starte med en helsesjekk med auradiagnose for å få et helhetsbilde av helsetilstanden din og for å finne ut hva som er årsaken.

Jeg finner da frem til hva som må gjøres for at du skal kunne snu og rette opp din tilstand, gjennom å adressere årsaken i stedet for å behandle symptomer. Du mottar helsesjekken på din E-post og får i tillegg hjelp og veiledning på telefonen.

En alternativ helsesjekk er et alternativ til blodprøve, urinprøve hår mineral-analyse m.mer og er en  metode til å måle og finne ubalanser i kroppen med og hva som er årsaken til disse ubalansene, det er kanskje den beste metoden som finnes. Den baserer seg på kroppen aura dvs. den utstråling av elektromagnetiske bølger som alt liv utstråler. Det er et område som verken fysiske instrumenter, kjemiske analyser eller mikroskopi når opp til. Det er en metode som representerer en utvidelse av vår virkelighetseerkjennelse til ett høyere plan. Les mer om helsesjekk med aura diagnose her.

For å snu alle ubalanser som er involvert med Diare Løs mage, deles behandlingsprossen inn i flere faser og blir individuelt tilpasset hver enkelt. I samarbeid med klienten lager man en behandlings-plan. Målet med  behandlingen er å stimulerer dine egne selvhelbredende krefter i kroppen til å gjenopprette den naturlige balanse i de organer og prosesser som er årsaken til diare.

Man forsøker å tilstrebe et aktivt behandlingsregime , behandleren sees på som en rådgiver i prosessen. Dette forutsetter at klienten setter seg inn i hva som skal gjøres og hvorfor. Noe som også medfører at behandleren må bruke en del tid og ressurser på å formidle kunnskap. Det brukes kun naturlige tiltak basert på naturmedisin. Det vil si, tilskudd av naturlige næringsmidler , mineraler, vitaminer, homeopati, eteriske oljer, urter ol.

Når bør du kontakte lege om diaré?

 • Ved blodig avføring og oppkast.
 • Diaré som ikke går over eller bedres innen noen dager til 1 uke.
 • Kraftig diaré ledsaget av dårlig allmenntilstand og feber.
 • Små barn med kraftig diaré som i tillegg er slappe og medtatte.
 • Ved diaré hos barn under 6 måneder.
 • Ved dehydrering (mørk urin, slapp, tørst og tørr i munnen).
 • Diaré med kraftige magesmerter.
HELSEPAKKE
Ta ansvar for helsen din i dag med våre spesialdesignede helsepakke for Diare og Løs Mage
kr
600
/stk
 • Alternativ Helsesjekk
 • Individuell Behandling
 • Veiledning på Telefon

Relaterte innlegg

You May Also Like