Diare løs mage
mage tarm,  Tjenester

Diare Løs mage ofte

Diare! Løs mage ofte

Få  hjelp der du bor til egenbehandling med alternativ medisin for diaré løs mage ofte  uten at du selv trenger å komme til konsultasjon. Du får oppfølging og veiledning på telefon med hva du skal gjøre.

Hva er diaré ?

Diare Løs mage ofte. Diaré går som oftest over av seg selv etter noen dager og kan skyldes at man har fått i seg bakterier, virus eller parasitter via fordervet mat, forurenset vann eller verste fall dårlig hygiene. Når man er i utlandet kan en fremmed bakteriekultur også gi diaré og løs mage eller som en bivirkning ved bruk av antibiotika og andre medikamenter. Over 100.000 nordmenn kjøper jevnlig legemidler for å lindre enten diare og løs mage.

Hvordan behandle Diare Løs mage ofte

Diare Løs mage ofte. For at du skal kunne lykkes med å snu og rette opp balansen i tarmen og de organene som er årsaken til diaré og løs mage må en først starte med en helsesjekk med aura diagnose for å få et helhetsbilde av helsetistanden din og for å finne ut hva som er årsaken.

Jeg finner da frem til hva som må gjøres for at du skal kunne snu og rette opp din tilstand, gjennom å adressere årsaken i stedet for å behandle symptomer. Du mottar helsesjekken på din E-post og får i tillegg hjelp og veiledning på telefonen.

 

En alternativ helsesjekk er et alternativ til blodprøve, urinprøve hår mineral-analyse m.mer og er en  metode til å måle og finne ubalanser i kroppen med og hva som er årsaken til disse ubalansene, det er kanskje den beste metoden som finnes. Den baserer seg på kroppen aura dvs. den utstråling av elektromagnetiske bølger som alt liv utstråler. Det er et område som verken fysiske instrumenter, kjemiske analyser eller mikroskopi når opp til. Det er en metode som representerer en utvidelse av vår virkelighetserkjennelse til ett høyere plan. Les mer om helsesjekk med aura diagnose her.

 

For å snu alle ubalanser som er involvert med Diare Løs mage ofte, deles behandlingsprossen inn i flere faser og blir individuelt tilpasset hver enkelt. I samarbeid med klienten lager man en behandlings-plan. Målet med  behandlingen er å stimulerer dine egne selvhelbredende krefter i kroppen til å gjenopprette den naturlige balanse i de organer og prosser som er årsaken til diare.

 

Man forsøker å tilstrebe et aktivt behandlingsregime , behandleren sees på som en rådgiver i prosessen. Dette forutsetter at klienten setter seg inn i hva som skal gjøres og hvorfor. Noe som også medfører at behandleren må bruke en del tid og ressurser på å formidle kunnskap. Det brukes kun naturlige tiltak basert på naturmedisin. Det vil si, tilskudd av naturlige næringsmidler , mineraler, vitaminre, homeopati, eteriske oljer, urter ol.

 

Ta kontakt med Alternativdoktoren på mobil: 901 60 422. for en uforpliktende samtale for mer informasjon om erfaringer jeg har gjort, slik at vi sammen kan finne frem til hvilken bistand jeg kan gi deg.

 

Start pakke

Ta ansvar for din helse i dag og bestill hjelp for Diare løs mage ofte.