Alternativ Helsesjekk

Alternativ Helsesjekk

Alternativ helsesjekk er et alternativ til blodprøve, urinprøve, hårmineral-analyse m.mer. Den baserer seg på auradiagnose. Med en alternativ helsesjekk sjekker jeg hva som er årsaken til dine ubalanser.

Hva er auradiagnose

Alternativ helsesjekk

Alternativ helsesjekk er en metode til å teste og finne årsaken til en persons helseplager i kroppen med. Den baserer seg på kroppens aura dvs. den utstråling av elektromagnetiske bølger som alt liv utstråler. Det er et område som verken fysiske instrumenter, kjemiske analyser eller mikroskopi når opp til. Det er en metode som representerer en utvidelse av vår virkelighets erkjennelse til ett høyere plan. Auradiagnose er kanskje den beste metoden som finnes i dag til å teste en persons ubalanser i kroppen.

Hvordan foregår alternativ helsesjekk ?

I auraen registres alt som skjer med kroppen, og hele kroppens tilstand kan måles ut i fra auraens utstråling.

Personen som skal måles trenger ikke være ti...

Read More

Kurer med eteriske oljer

kurer med eteriske oljer

Kurer med eteriske oljer

Kurer med eteriske oljer er bruken av eteriske oljer fra planter for helbredelse og har i fra tidligere kulturer vært kjente for å kunne bekjempe bakterier og virus, til å lege sår, kvikke oss opp eller få oss til å slappe av. I forbindelse med antibiotikaresistente bakterier så har interessen igjen for eteriske oljer blusset opp. Det er blitt gjort flere labratorieforsøk med eteriske oljer som peker i den rettningen. Alternativdoktoren har i mange år brukt eteriske oljer i sine behandlinger og har gode tilbakemeldinger fra klienter som har brukt disse.

Essential Oils Might Be the New Antibiotics

Essential oils to fight superbugs

Have any preclinical (laboratory or animal) studies been conducted using aromatherapy

Hva er eteriske oljer

Eteriske oljer består av et stort utvalg av kjemiske komponenter som består av metabolitter som finnes i forskjellige plantematerialer. De viktigste kjemiske komponentene av essensielle oljer ink...

Read More