Diabetes type 2 hjelp med alternativmedisin

Diabetes type 2

Diabetes type 2 hjelp med alternativ medisin

Få hjelp der du bor til egenbehandling med alternativ medisin for diabetes 2 uten at du selv trenger å komme til konsultasjon. Du får oppfølging og veiledning på telefon.

For at du skal kunne lykkes med å snu og rette opp balansen i kroppen og de organene som er årsaken til diabetes type 2 må en først starte med en alternativ helsesjekk med aura diagnose for å få et helhetsbilde av helsetistanden din og hva som er årsaken til at du har utviklet diabetes type 2.   Jeg finner da frem til hva som må gjøres for at du skal kunne snu og rette opp din tilstand, gjennom å adressere årsaken i stedet for å behandle symptomer. Du mottar helsesjekken på din E-post og får i tillegg hjelp og veiledning på telefonen.   En alternativ helsesjekk er et alternativ til blodprøve, urinprøve hårmineral-analyse m.mer og er en metode til å måle og finne ubalanser i kroppens organer og hva som er årsaken til disse ubal...
Read More