Diabetes type 2 hjelp med alternativmedisin

Diabetes type 2

Få hjelp med alternativ medisin til å gjenopprette balanse

 Jeg vil gjerne bidra til å snu årsaken til diabetes type 2 med alternativ medisin.

Diabetes type 2 er den vanligste formen for diabetes, og de siste årene har vi sett en eksplosiv utvikling i antall tilfeller. Ca 200.000 personer har diabetes type 2 i dag. I tillegg er det et stort antall som ikke vet at de har diabetes type 2.

Symptomer på diabetes type 2

Symptomene på diabetes type 2 kan være utydelige og vanskelige å oppdage. På et tidlig stadium gir diabetes type 2 få eller ingen symptomer. Går du lenge med diabetes 2 før den blir påvist, vil du sannsynligvis føle deg slapp og sliten, og kanskje unormalt tørst. Noen går i årevis uten at sykdommen blir oppdaget. For de som ikke tar vare på seg selv og ikke er oppmerksomme på hva denne sykdommen gjør mot helsen, kan diabetes type 2 ende svært alvorlig. En kan gradvis miste synet, få nyresvikt, måtte amputere lemmer pga. dårlig blods...
Read More