Allergi – Få hjelp til egenbehandling

Allergi – Få hjelp med alternativ medisin

Allergi - Få hjelp til egenbehandling

Få hjelp til egenbehandling for allergier som matvareallergi, pollenallergi, m.mer.

Allergi er en av våre største folkesykdommer, og mange nordmenn er i dag rammet. Sliter du – med allergi, vil jeg gjerne bidra. Er du en av de som har prøvd mange forskjellige behandlinger for så og oppdage at det ikke virker og gitt opp håpet at det finnes noe som hjelper? For at du skal kunne gjenopprette balansen er det som oftes flere ubalanser og prosser i kroppen og i de forskjellige orgnene som er årsaken til at du har utviklet allergi som må snus, dette tar selvfølgelig noe tid.

Hva er allergi ?

Ordet allergi kommer fra gresk; Allos= forandret, og Ergos= reaksjon. Allergi betyr således forandring i kroppens reaksjonsmåte på de i våre omgivelsers naturlige og i utgangspunktet ufarlige stoffer. Det var barnelegen Clemens von Pirquet som utformet begrepet "allergi" i begynnelsen av forrige århundre. Allergi betyr økt reaksjons...
Read More