Multippel sklerose (MS) – hjelp og behandling

Multippel sklerose

Velkommen og takk for at du kom hit!

Hjelp og behandling med alternativ medisin for å snu og fjene årsakene til Multippel sklerose, MS,

Er du en av de som har prøvd mange forskjellige ting for å så og oppdage at det ikke virker og gitt opp håpet at det finnes noe som hjelper? vil jeg gjerne bidra til at du kan snu årsakene og få varig bedring.

For at du skal kunne bli frisk er det mange ubalanser og prosser i de forskjellige organene som er årsaken til at du har utviklet multippel sklerose som må snus, dette tar selvfølgelig noe tid.

Multippel sklerose(MS) er en sykdom som rammer nerveceller. Nervevev danner utløpere fra flere nerveceller og fører signaler gjennom hjernen og mellom hjernen og resten av kroppen. Noen nerveceller er kledd i en såkalt myelinskjede som gjør at signalene ledes raskere. Ved MS blir myelinet skadet i hjernen eller ryggmargen, og derved hemmes nervesignalene.
Noen hemmes nesten ikke av MS, men hos andre kan sykdommen gi alvorlig funksjonssvikt. De vanligste symptomene er økt tretthet eller nummenhet og en prikkende følelse fra visse kroppsdeler. Hvilke og hvor mange andre symptomer som utvikles, er avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad.
Symptomene og de nevrologiske skadene forverres ofte gradvis. Rundt 85 prosent har symptomer som kommer og går i begynnelsen.

Hjelp med alternativ medisin for Multippel sklerose(MS)

Få effektiv hjelp der du bor med alternativ medisin for å snu og fjerne årsakene til Multippel sklerose(MS) uten at du selv trenger å komme til konsultasjon. I tillegg får du hjelp og veiledning på telefon med hva du skal gjøre.

Alternativdoktoren har lang erfaring med fMultippel sklerose(MS)-behandling og for at du skal kunne lykkes med å snu og rette opp balansen i de organene som er årsaken til Multippel sklerose(MS) må en først starte med en alternativ helsesjekk med auradiagnose for å få et helhetsbilde av helsetistanden din og hvor årsaken ligger.

Jeg finner da frem til hva som må gjøres for at du skal kunne snu og rette opp din tilstand, gjennom å adressere årsaken i stedet for å behandle symptomer. Du mottar helsesjekken på din E-post og får i tillegg hjelp og veiledning på telefonen.

Selve behandlingsprossen deles inn i flere faser og blir individuelt tilpasset hver enkelt  og kombinerer forskjellige behandlinger innenfor alternativ medisin som er effektive til å snu årsaken og gjennopprette balanse i de forskjellige organene som er i ubalanse.

Alternativ helsesjekk

En alternativ helsesjekk er et alternativ til blodprøve, urinprøve hårmineral-analyse m.mer og er en meget effektiv metode til å måle og finne ubalanser i kroppen med og hva som er årsaken til disse ubalansene, det er kanskje den beste metoden som finnes. Den baserer seg på kroppen aura dvs. den utstråling av elektromagnetiske bølger som alt liv utstråler. Det er et område som verken fysiske instrumenter, kjemiske analyser eller mikroskopi når opp til. Det er en metode som representerer en utvidelse av vår virkelighetserkjennelse til ett høyere plan. Les mer om alternativ helsesjekk her.

Man forsøker å tilstrebe et aktivt behandlingsregime , det vil si at pasienten selv har ansvaret for behandlingen og de tiltakene som gjøres, mens behandleren sees på som en rådgiver i prosessen. Dette forutsetter at klienten setter seg inn i hva som skal gjøres og hvorfor. Noe som også medfører at behandleren må bruke en del tid og ressurser på å formidle kunnskap. Det brukes kun naturlige tiltak basert på naturmedisin. Det vil si, tilskudd av naturlige næringsmidler , mineraler, vitaminer, homeopati, eteriske oljer, urter ol.

 

Bestill nå
For mer informasjon ring mobil: 901 60 422

 

Om Behandlingsreaksjoner

Når en starter med alternativbehandling, settes en rekke prosesser i gang i kroppen vår. Behandlingens mål er å rette opp de grunnleggende årsakene til dine plager, sykdommer og å stimulerer til økt fysisk og psykisk kapasitet slik at dine egne selvhelbredende krefter blir igangsatt til å gjenopprette den naturlige balanse. Dette er i seg selv energikrevende og vi blir ofte trette, og i noen tilfeller kan vi også oppleve en forbigående forverring av symptomene vi behandler. Eks. kan være svettetokter, kvalme, utrensking, lett depresjon o.s.v. Dette er naturlige konsekvenser av at de aktuelle organer blir aktivert. Det er derfor viktig at en ikke avslutter behandlingen på dette tidspunkt men tar kontakt med Alternativdoktoren vist en er i tvil.