Diabetes type 2 hjelp med alternativmedisin

Diabetes type 2

Diabetes type 2 hjelp med alternativ medisin


Hvordan få hjelp med diabetes 2 ?

Nå kan du få hjelp der du bor til egenbehandling med alternativ medisin for diabetes 2 uten at du selv trenger å komme til konsultasjon. Du får oppfølging og veiledning på telefon.

For at du skal kunne lykkes med å snu og rette opp balansen i kroppen og de organene som er årsaken til diabetes type 2 må en først starte med en alternativ helsesjekk med aura diagnose for å få et helhetsbilde av helsetistanden din og hva som er årsaken til at du har utviklet diabetes type 2.

 

Jeg finner da frem til hva som må gjøres for at du skal kunne snu og rette opp din tilstand, gjennom å adressere årsaken i stedet for å behandle symptomer. Du mottar helsesjekken på din E-post og får i tillegg hjelp og veiledning på telefonen.

 

En alternativ helsesjekk er et alternativ til blodprøve, urinprøve hårmineral-analyse m.mer og er en metode til å måle og finne ubalanser i kroppens organer og hva som er årsaken til disse ubalansene, det er kanskje den beste metoden som finnes. Den baserer seg på kroppen aura dvs. den utstråling av elektromagnetiske bølger som alt liv utstråler. Det er et område som verken fysiske instrumenter, kjemiske analyser eller mikroskopi når opp til. Det er en metode som representerer en utvidelse av vår virkelighetserkjennelse til ett høyere plan. Les mer om alternativ helsesjekk her.

 

Selve behandlingsprossen deles inn i flere faser og blir individuelt tilpasset hver enkelt . I samarbeid med klienten lager man en behandlingsplan. Målet med behandlingen er å stimulerer dine egne selvhelbredende krefter i kroppen til å gjenopprette den naturlige balanse i de organer og prosser som er årsaken til diabetes type 2.

 

Man forsøker å tilstrebe et aktivt behandlingsregime , det vil si at pasienten selv har ansvaret for behandlingen og de tiltakene som gjøres, mens behandleren sees på som en rådgiver i prosessen. Dette forutsetter at pasienten setter seg inn i hva som skal gjøres og hvorfor. Noe som også medfører at behandleren må bruke en del tid og ressurser på å formidle kunnskap. Det brukes kun naturlige tiltak basert på naturmedisin og er uten bivirkninger. Det vil si, tilskudd av naturlige næringsmidler , mineraler, vitaminer, homeopati, eteriske oljer, urter ol.

 

NB! Markedsføringsloven i Norge, setter en rekke begrensninger om hva som er lov å skrive angående virkninger av alternativbehandling.

 

Ta kontakt med Alternativdoktoren på mobil: 901 60 422. for en uforpliktende samtale for mer informasjon om erfaringer jeg har gjort.

Diabetes type 2 er den vanligste formen for diabetes, og de siste årene har vi sett en eksplosiv utvikling i antall tilfeller. Ca 200.000 personer har diabetes type 2 i dag. I tillegg er det et stort antall som ikke vet at de har diabetes type 2.

Symptomer på diabetes type 2

Symptomene på diabetes type 2 kan være utydelige og vanskelige å oppdage. På et tidlig stadium gir diabetes type 2 få eller ingen symptomer. Går du lenge med diabetes 2 før den blir påvist, vil du sannsynligvis føle deg slapp og sliten, og kanskje unormalt tørst. Noen går i årevis uten at sykdommen blir oppdaget.

 

For de som ikke tar vare på seg selv og ikke er oppmerksomme på hva denne sykdommen gjør mot helsen, kan diabetes type 2 ende svært alvorlig. En kan gradvis miste synet, få nyresvikt, måtte amputere lemmer pga. dårlig blodsirkulasjon osv.

Hva er åraken til diabetes type 2

Hovedårsaken skyldes nedsatt produksjon av hormonet insulin som spiller en sentral rolle i reguleringen av sukkeromsetningen i kroppen. Årsaken til denne nedsatte produksjonen av hormonet Insulin skyldes at ca 60% har spredning av candidasopp i kroppen uten de er klar over det, i tillegg går mange med  mangler av mineraler og vitaminer som igjenn lager ubalanse i bukspyttkjertens insulindel samt ubalanse i milt og andre organer. Disse ubalansene kan rettes opp igjen med alternativ medisin slik at insulinproduksjonen normaliseres.

 

 

Bestille hjelp for diabetes 2