Hjelp mot høyt blodtrykk med alternativ medisin

Hjerteproblemer hjelp med alternativmedisin

Hjelp mot høyt blodtrykk med alternativ medisin

Få hjelp mot høyt blodtrykk med alternativ medisin der du bor.

Høyt blodtrykk er ett av de største helseproblemene i den vestlige verden. De fleste som har høyt blodtrykk, føler seg ikke syke. Høyt blodtrykk er heller ingen sykdom i seg selv, men er nært knyttet opp mot livsstilsykdommer som hjerteinfarkt og andre hjerte- og karsykdommer, diabetes og fedme. Det antas at ca. 15 % av den voksne befolkningen i Norge har en behandlingstrengende høyt blodtrykk, og 7-800 000 mennesker står på blodtrykkssenkende behandling.

Årsak

Høyt blodtrykk kan ha flere årsaker. Enkelte er livsstilsrelaterte, mens andre skyldes sykdommer.

Røyking og unormalt stort alkoholinntak er to risikofaktorer for høyt blodtrykk. Fedme og høy BMI er negativt for blodtrykket. Det gjelder også lite fysisk aktivitet og høyt saltinntak. Det er ulike sykdommer som kan gi høyt blodtrykk. Nyrene er svært sentrale i blodtrykksreguleringen, ...
Read More

Hjerteinfarkt – hjelp med alternativ medisin

hjerteinfarkt

Hjerteinfarkt - hjelp med alternativ medisin

Få  hjelp der du bor til egenbehandling med alternativ medisin for hjerteinfarkt uten at du selv trenger å komme til konsultasjon. Du får hjelp og oppfølging på telefon.

Alternativdoktoren har arbeidet med alternativ medisin siden 1998 og har hjulpet mange mennesker over hele landet. For at du skal kunne få hjelp til å lykkes med å snu og rette opp balansen i kroppen og de organene som er årsaken til hjerteinfarkt må en først starte med en alternativ helsesjekk med aura diagnose for å få et helhetsbilde av helsetistanden din og for å finne ut hva som er årsaken og hvor en skal starte.   En alternativ helsesjekk er et alternativ til blodprøve, urinprøve hårmineral-analyse m.mer og er en metode til å måle og finne ubalanser i kroppen med og hva som er årsaken til disse ubalansene, det er kanskje den beste metoden som finnes. Den baserer seg på kroppen aura dvs. den utstråling av elektromagnetiske bølger so...
Read More