Alternativ helsesjekk med auradiagnose

candida

Alternativ helsesjekk er et alternativ til blodprøve, urinprøve, hårmineral-analyse m.mer.

Endelig, en rask og enkel måte til å finne årsaken til dine helseplager uten at du selv trenger å komme til konsultasjon. Få oppfølging og veiledning på telefon eller E-Post slik at du kan behandle dine plager selv og gjennopprette balansen i kroppen.

[caption id="attachment_1128" align="alignleft" width="133"]Alternativ helsesjekk Ditt virkelige selv[/caption] Alternativ helsesjekk er en meget effektiv metode til å måle og finne ubalanser i kroppen med og er kanskje den beste metoden som finnes. Den baserer seg på kroppen aura dvs. den utstråling av elektromagnetiske bølger som alt liv utstråler. Det er et område som verken fysiske instrumenter, kjemiske analyser eller mikroskopi når opp til. Det er en metode som representerer en utvidelse av vår virkelighetserkjennelse til ett høyere plan.

Hva kan alternativ helsesjekk brukes til ?

I auraen registres alt som skjer med kroppen, og h...
Read More